กระจกเทมเปอร์

กระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Tempered Glass หรือ T/P ) หรือที่เรียกทั่วไปว่ากระจก
อบเป็นกระจกที่นิยมใช้เป็นกระจกนิรภัย เพราะเมื่อกระจกเทมเปอร์แตกมันจะแตก
เป็นเกล็ดเล็ก ๆ คล้ายเม็ดข้าวโพดและไม่มีคมจึงเกิดอันตรายน้อย ซึ่งต่างจากการ
แตกของกระจกธรรมดาที่แตกเป็นเสี่ยง จึงแหลมคมทำให้เป็นอันตรายมากกว่า
นอกจากนี้กระจกเทมเปอร์ยังแข็งกว่ากระจกธรรมดาหลายเท่า

  • คุณสมบัติ
  • - แข็งแรง ทนทานกว่ากระจกทั่วไป 3-5 เท่า
  • - ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ อย่างฉับพลัน
  • - มีความปลอดภัยจากกระจกแตก เมื่อกระจกแตกจะเแตกเป็นเม็ด คล้ายเม็ดข้าวโพด

การผลิตกระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Tempered Glass)

กระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Tempered Glass) คือการนำกระจกธรรมดาไปผ่าน กระบวนการอบที่ความร้อนสูงประมาณ 650 องศาเซลเซียส แล้วนำมาเป่าด้วยลม แรงดันสูงให้เย็นตัวลงทันที
เพื่อให้กระจกเกิดความแข็งแกร่งกว่าเดิม 3-5 เท่า ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และมีความปลอดภัยมากขึ้น ในกรณีที่ กระจกเทมเปอร์เกิดการแตกหัก จะแตกออกเป็นเม็ดคล้าย
เม็ดข้าวโพด ซึ่งมีความแหลมคมไม่มาก ทำให้มีโอกาสเกิดอันตรายน้อยกว่ากระจกธรรมดา เหมาะสำหรับงานที่มีความเสี่ยงต่อการแตกร้าวและต้องการความปลอดภัย ที่เกิดจากกระจก
แตกร้าว (safety)

Back to Top