กระจกโลวอี

กระจกกันความร้อนประสิทธิภาพสูง ผลิตโดยการนำเอาสารเคลือบ โลหะโดยมีโลหะเงินบริสุทธิ์เป็นองค์ประกอบ เพื่อให้ผิวกระจกมีค่าการคาย รังสีที่ ต่ำมาก ( Emissivity )

  • คุณสมบัติ
  • - สามารถป้องกันความร้อนจากภายนอกก่อให้เกิดอุณหภูมิสบายแก่ผู้อยู่อาศัย
  • - ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก ก่อให้เกิดบรรยากาศเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย
  • - การป้องกันการถ่ายเทความร้อนจากภายนอก จึงช่วยลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ Air Conditioner และช่วยประหยัดค่าไฟ
  • - ลดการเกิดฝ้าหรือหยดน้ำ แม้ว่าอุณหภูมิภายในกับภายนอกแตกต่างกันมาก

การผลิตกระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Tempered Glass)

กระจกที่เคลือบด้วยออกไซด์ของโลหะ ( Hard coat Low - E ) จะมีลักษณะ เป็นฟิล์มบางที่แทบจะมองไม่เห็น ซึ่งฟิล์มนี้จะสะท้อนเฉพาะความร้อนให้ออก ไปด้านนอกเท่านั้น
แต่แสงสามารถผ่านได้ จึงทำให้กระจกชนิดนี้สามารถช่วย ลดความร้อนลดการใช้พลังงานในการควบคุมอุณหภูมิห้องแต่ให้แสงสว่างเท่าเดิม

Back to Top